• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

NP Podyjí - ledňáček

 

Národní park Podyjí - logoNárodní park Podyjí společně s rakouským National Park Thayatal je ukázkou v Evropě zcela unikátního území. O neporušenost tohoto území a přírody se paradoxně zasloužilo více než 40-ti leté období železné opony, kdy značná část celé oblasti (především na území ČR) byla v hraničním pásmu a tedy nepřístupná.

 

Jádro národního parku tvoří neobyčejně zachovalá a bohatě zalesněná krajina v údolí řeky Dyje. Národní park Podyjí se vyznačuje unikátním vzhledem krajiny, který je charakterizován širokou geologickou pestrostí s mozaikou suťových polí a skal, prosluněnými lesostepmi, nepřístupnými stržemi,  ale i meandry a nivními loukami podél řeky Dyje (viz. fotogalerie Národního parku Podyjí).

 

Rozlohou je Národní park Podyjí nejmenším z národních parků v ČR. Na velmi malém území se však vyskytuje mimořádné množství jedinečných rostlinných společenstev i živočišných druhů. Tato pestrost fauny i flóry je dána polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav, a to Českomoravské vrchoviny a Dyjsko-svrateckého úvalu. (Více informací...)

 

Návštěvníci Národního parku Podyjí mohou v současnosti využít širokých poznávacích a rekreačních možností, které jim tato oblast poskytuje.