• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

NP Podyjí - ledňáček

 

NP Podyjí - logo

NP Podyjí se rozkládá mezi městy Znojmo a Vranov nad Dyjí. Leží při hranici ČR s Rakouskem. Tuto hranici tvoří převážně řeka Dyje. Na jejím pravém břehu se nachází rakouský National Park Thayatal, na levém NP Podyjí.

Vznik národního parku se datuje k 1.7.1991, kdy byl Národní park Podyjí vyhlášen nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb.

Zajištění ochrany přírody na území NP Podyjí (viz. mapový server správy NP Podyjí) zabezpečuje Správa NP Podyjí - viz oficiální web NP Podyjí.

 

Další informace o NP Podyjí:

 

základní údaje o NP Podyjí

obecná charakteristika Národního parku Podyjí

NP Podyjí - tipy pro návštěvníky

fauna (živočichové) v NP Podyjí

flóra (rostlinstvo) v NP Podyjí

fotogalerie NP Podyjí 

 

 

NP Podyjí - kaňon Dyje u Pašerácké stezky NP Podyjí - užovka obojková NP Podyjí - vřesoviště

  

Základní údaje o NP Podyjí 

Rozloha NP: 63km2

Délka toku Dyje v NP: 40 km

Nejvyšší bod: 536 m n.m

Nejnižší bod: 207 m n.m.

Lesnatost: 84%

Zemědělská půda: 9%

Oficiální stránky NP Podyjí, kontakty: http://www.nppodyji.cz/ , další kontakty 

 

  

Fauna (živočichové) v NP Podyjí 

Živočichové v NP Podyjí jsou druhově velmi rozmanití.

Savci - bylo zmapováno okolo 65 druhů savců. K nejvýznačnějším patří např. letouni (vrápenec malý a různé druhy netopýrů), plšík lískový, plch velký, hraboš mokřadní, vydra říční a hojná je i běžnější zvěř (jelen evropský, srnec nebo prase divoké). 

 NP Podyjí - čáp černý

Ptáci - na území parku byl zaznamenán výskyt přibližně 200 druhů ptáků, z nichž zhruba 140 druhů zde hnízdí. Charakteristickým ptákem NP Podyjí je čáp černý, který je přímo ve znaku tohoto NP. Z dalších důležitých zástupců ptačí říše jsou to např. dlask tlustozobý, včelojed lesní, zedníček skalní, skorec vodní, volavka popelavá, moták pochop, ostříž lesní, kalous ušatý, vrána šedá a vrána černá (v západní části NP - u Vranova nad Dyjí), ťuhýk šedý...

 

Obojživelníci - z téměř 15-ti zjištěných druhů jsou to např. mlok skvrnitý, čolci a různé druhy žab (ropuchy, skokani...).

 

Plazi - mezi 7 zjištěných druhů patří např. užovky, zmije, slepýš nebo ještěrky.

 

Ryby - rybí osádka je ovlivněna hlavně Znojemskou a Vranovskou přehradou, které ovlivnily vodní ekosystém, v němž se nyní nachází okolo 40-ti druhů ryb. Nejvýznamnějšími zástupci ryb je hlavně pstruh obecný a lipan podhorní. Zbytkově se vyskytují i ryby původního parmového pásma (parma a ostroretka), význačný je i výskyt mřenky mramorované či hrouzka obecného.

 

Bezobratlí - druhové složení bezobratlých v NP Podyjí patří k nejpestřejším z celé ČR. Nejnápadnějšími zástupci hmyzu je například kudlanka nábožná, zlatohlávek uherský, roháč obecný, střevlíci, tesaříci a různé druhy motýlů (perleťovec kopřivový, jasoň dymnivkový, otakárek ovocný, bourovec trnkový, okáč ovsový). Z vodních korýšů stojí za zmínku přítomnost raka říčního.

 

Zajímavé obrázky můžete shlédnout ve fotogalerii živočichů NP Podyjí nebo na stránkách NP Podyjí.

 

 

Flóra (rostlinstvo) v NP Podyjí 

Flóra NP Podyjí - v Národním parku Podyjí můžeme nalézt jak rostliny typické pro říční údolí, tak i podhorskou vegetaci (viz botanický průvodce)NP Podyjí - lilie zlatohlavá

Hlavním vegetacním typem NP jsou listnaté lesy, a to jak bučiny tak dubohabrové lesy. Nejvýznačnějšími zástupci rostlin v národním parku je například brambořík nachový, lilie zlatohlavá, jalovec obecný, volovec vrbolistý, kavyl Ivanův, lakušník vzplývavý, jeřáb muk hardeggský, kosatec dvoubarvý, divizna nádherná, koniklec velkokvětý nebo 18 druhů orchidejí. Zajímavou lokalitou je Havranické vřesoviště, kde roste kupříkladu vřes obecný, skalník celokrajný, smil písečný nebo vstavač kukačka.

 

Zástupce rostlinné říše naleznete též ve fotogalerii flóry NP Podyjí fotogalerii flóry NP Podyjí nebo na stránkách NP Podyjí.