• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

Vranovská přehrada

 

Historie Vranovské přehrady je velmi zajímavá. V roce 2014 slaví Vranovská přehrada již 80 let od své dostavby. Její historické mezníky jsou popsány v následujících bodech:

 

Záměr výstavby Vranovské přehrady

Vlastní průběh stavby Vranovské přehrady

Parametry Vranovské přehrady - VD Vranov a vodní elektrárny - VE Vranov

Historie rekreace na Vranovské přehradě

Další odkazy na historii Vranovské přehrady  

 

 

Záměr výstavby Vranovské přehradyElektrická Podyjská dráha (Thayatal-Bahn) - plán trasy železnice

 

Elektrická Podyjská dráha (Thayatal-Bahn)

 

Již před 1. světovou válkou se uvažovalo o zatraktivnění Podyjí, které bylo v dobových prospektech nazýváno jako „Moravské Švýcarsko“. Proto v roce 1907 Ferdinand Schmidt zpracoval projekt elektrické Podyjské dráhy (Thayatal-Bahn).

Výletní vláček měl vozit cestující ze znojemského nádraží údolím řeky Dyje přes Hardegg, Vranov nad Dyjí, Bítov, Uherčice až do Raabsu. Vzhledem ke změnám v roce 1918 a kvůli úvahám o stavbě přehrady na Dyji však tento projekt upadl v zapomnění.

 

Plány na stavbu Vranovské přehrady

 

Již v roce 1912 projednávala společnost Podyjské závody (Thayawerke) projekt na využití vodní síly postavením přehrady na Dyji. Druhým argumentem pro stavbu přehrady byla protipovodňová ochrana a třetím důvodem bylo využití přehrady k rekreaci. Nedostatek peněz však nedovolil projekt uskutečnit. O možné realizaci vodního díla se začalo hovořit opět až po vzniku Československa.

Historie Vranovské přehrady - původní krajina pod současnou hladinou přehradního jezera za přehradní hrází. Foto - sbírka M.Vaněk

Původně bylo záměrem vybudování více přehradních stupňů. V oblasti nynější Vranovské přehrady to měly být 2 menší přehrady, a to nad původní obcí Bítov a v místě nynější hráze ve Vranově nad Dyjí. Tímto řešením by se zabránilo zatopení původní obce Bítov. Nakonec však dostalo přednost jednodušší a levnější vybudování jedné větší přehrady ve stávajícím tvaru. Z plánu na vybudování dalších přehradních stupňů v oblasti nynějšího NP Podyjí nakonec vůbec nedošlo.

Konečné rozhodnutí o stavbě přehrady nad Vranovem nad Dyjí učinila vláda ČSR v roce 1929, kdy byly stavbou Vranovské přehrady pověřeny tři firmy: Českomoravská stavební společnost v Praze, Pittel und Brausewetter v Brně a společnost Lanna v Praze.

 

 

Vlastní průběh stavby Vranovské přehrady

 

Doba výstavby

 

Doba výstavby Vranovské přehrady se uvádí mezi lety 1931 až 1934, přípravné práce probíhaly však již dříve (vybudování úzkorozchodné železniční tratě ze Šumné, převedení koryta řeky nad hrází, zbudování kamenolomu ve Švýcarské zátoce...). Rychlost výstavby přehrady byla na svou dobu unikátní a nemá obdobu ani v současné době. Na stavbě přehrady v průběhu hospodářské krize našlo práci více než 2500 lidí z okolí. Dílo bylo dokončeno za tři a půl roku a v roce roku 1933 se na podzim začala Vranovská přehrada napouštět vodou. Uvedena do provozu byla v roce 1934, po dokončení všech technických prací. Stala se ve své době největším vodním dílem na území Československa.

 

 Historie Vranovské přehrady - počátek výstavby přehradní hráze. Foto - sbírka M.Vaněk

Historie Vranovské přehrady - budování přehradní hráze. Foto - sbírka M.Vaněk

Historie Vranovské přehrady - přehradní hráz před dokončením. Foto - sbírka M.Vaněk

 

Nový Bítov

 

Společně s výstavbou vlastní přehradní hráze musela být zbudována i další díla, z nichž největšími byly mosty přes přehradní jezero u Bítova a Obec "nový" Bítov dnespředevším celá nová obec Bítov. Tato obec, která se původně nacházela na břehu Želetavky pod hradem Bítov (viz. fotogalerie "starého" Bítova), byla nově vybudována nad nedalekou zátokou Horka. "Nový" Bítov byl v tehdejším Československu první, od základu nově vybudovanou obcí . "Nový" Bítov byl vybudován i včetně veškerého zázemí (škola, kostel...).

Další podrobnosti (viz. historie "nového" Bítova).

 

 

Technické parametry Vranovské přehrady a Vodní elektrárny Vranov

 

 Vranovská přehrada – VD Vranov

 

 

Vodní elektrárna Vranov – VE Vranov

 

 

Uvedení do provozu: 1934

Účel zbudování: výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana, rekreace, v současnosti i zdroj pitné vody

Typ hráze: betonová gravitační

Šířka koruny hráze: 7,00 m

Délka hráze v koruně: 290,50 m

Výška hráze nade dnem: 47,00 m

Průměrný dlouhodobý roční průtok: 9,740 m3/s

Kapacita výpustí: 2 x 36,4 m3/s , 2 x 35,1 m3/s

Neškodný odtok: 130 m3/s

Délka přehradního jezera: cca 30 km

Celkový objem vody: 132,696 mil. m3

 

(... další podrobnosti)   

 

Uvedení do provozu: 1934

Počet turbín, typ: 3 x Francisovy turbíny

Výkon elektrárny: 18,9 MW

Hltnost: 3 x 15 m3/s

(... další podrobnosti)   

 

vodní elektrárna Vranov - náhradní Francisova turbína

 

 

 

Historie rekreace na Vranovské přehradě

 

I když rekreace na Vranovsku probíhala již před výstavbou Vranovské přehrady, prudký rozvoj rekreace nastal právě po dostavbě tohoto vodního díla.

 

Jak uvádí pan Miroslav Vaněk ve své knize o historii přehrady Vranovská přehrada, tak

...již v roce 1934 je na protějším břehu Švýcarského údolí zřízeno koupaliště, sluneční lázně a loďkaření. Letní hosté i nedělní návštěvníci Češi i Němci používají všech těchto zařízení v hojném počtu. A odcházejí osvěženi a velmi rozradostněni. Plavba do Bítova skýtá jedinečné pohledy na lesnaté stráně a strmá skaliska, jimiž jsou břehy Dyje zde všude vroubeny. Záplava činí dojem alpského jezera…

 

Až na útlum v období druhé světové války byla vždy Vranovská přehrada jedním z nejnavštěvovanějších rekreačních letovisek v naší republice, a to především kvůli atraktivnímu prostředí, čisté a velmi teplé vodě. Postupně byla v různých místech přehrady zbudována různá rekreační střediska i zázemí pro rekreanty (včetně oblíbené lodní dopravy) a nespočet rekreačních chat.

I dnes je rekreace na Vranovské přehradě velmi vyhledávaná (viz. možnosti rekreace na přehradě dnes). 

 

 

Historie Vranovské přehrady - odkazy

 Kniha "Vranovská přehrada" - o historii přehrady. Autor - Miroslav Vaněk.

"Vranovská přehrada" - kniha o historii přehrady, autor Miroslav Vaněk, nakladatelství SURSUM, možnost zakoupení knihy

 

Video Zatopené osudy – Vranovská přehrada, dokument ČT, možnost online přehrání

 

Fotogalerie "Historie lodní dopravy na Vranovské přehradě" - staré fotky

 

Fotogalerie "Historie výstavby Vranovské přehrady" - staré fotky

 

Staré fotografie Vranovské přehrady - sběratelská kolekce

 

Staré fotografie ze stavby Vranovské přehrady - sběratelská kolekce